TƯ VẤN CHO BẠN

0918.762.369

hien thi
Ms Hường

Ms Hường

Business women

0918.762.369 Ms Hường

Phòng kinh doanh

Phòng kinh doanh

0914.868.069

Phòng kinh doanh

Giới thiệu

Giá trị cốt lõi


 

 

TẦM NHÌN

Trở thành nhà cung cấp đồng phục và bảo hộ lao động hàng đầu Việt Nam và mang tầm quốc tế.

 

SỨ MỆNH

Giúp các doanh nghiệp có đồng phục phù hợp và đảm bảo an toàn lao động.

 

GIÁ TRỊ CỐT LÕI

- Kỷ luật: Mỗi con người luôn duy trì tính kỷ luật cao nhất, đảm bảo mỗi sản phẩm giao cho khách hàng đều đạt tiêu chuẩn.

- An toàn: Đồng phục và bảo hộ phải đảm bảo an toàn cho người sử dụng.

- Thẩm mỹ: Không chỉ an toàn mà sản phẩm phải mang tính thẩm mỹ phù hợp với môi trường làm việc.

- Bảo vệ môi trường: Kinh doanh muốn bền vững phải bảo vệ môi trường.

- Đổi mới: Luôn sẵn sàng đổi mới để đáp ứng nhu cầu khách hàng

 


Đối tác - Khách hàng